Vårdraget MGP6

  

Tävlingen är finalen i Mälardalens GP (MGP6) och är öppen för alla skolungdomar som är medlemmar i någon svensk schackklubb.

   

Arrangör:

Västerås Schackklubb och Västmanlands Schackförbund(U-Schack)

Tid:

Lördagen den 13 april kl 09.30.
OBS!: Man måste vara på plats senast kl. 09.30 för att vara säker på att få delta.

Spellokal:

Carlforska gymnasiets matsal Sångargatan 1, 722 20 Västerås

Tävlingsform:

6 eller 7 ronder Monrad eller Berger beroende på deltagarantal.

Betänketid:

15 minuter/spelare och parti.

Klasser:

HG = Högstadiet/Gymnasiet
M = Mellanstadiet
L = Lågstadiet eller yngre
Det är spelarens födelseår som avgör klasstillhörighet.
Om en yngre spelare vill delta i äldre klass måste detta meddelas i förväg till tävlingsansvarig.

Priser:

Alla får pris!

Förtäring:  

Försäljning i spellokalen. Korv, smörgåsar dricka godis m.m.

Startavgift:

30 kr/spelare betalas på plats före tävlingsstart.
Vi är tacksamma för jämna pengar.

OBS!

Eftersom tävlingen ingår i MGP måste man vara registrerad med­lem i en schackklubb (ha medlems-ID i SSF:s medlemssystem).
Kontakta din schackklubb om du är osäker medlemsskap eller om du vill bli medlem.
Vi gör inga medlemsregistreringar vid tävlingens start utan det måste vara löst i förväg!

Förhandsanmälan:

senast onsdagen den 10/4.

Helst direkt via webbformulär för MGP (nås även från U-Schacks hemsida www.u-schack.se).
Vid frågor om anmälan eller tävlingen kontakta tävlingsansvarig.
(Namn, födelseår, och schackklubb ska uppges i mejlet)

Tävlingsansvarig:

John Svensson

Mob: 0739 88 16 53
e-mail:
 97john@live.se

Spelet startar så snart lottningen är klar.
Prisutdelning tävling+MGP efter spelets slut ca: 13.30

   

Välkomna!