<
Resultat S4an-kval Surahammar 15/2
1 Tuppkärrsskolan 4:4 310   
2 Nibbleskolan 4a 309   
3 Tuppkärrsskolan 4:3 307   
4 Lindboskolan 4b 302   
5 Strömsholms skola 4 296   
6 Tuppkärrsskolan 4:1 291   
7 Vallbyskolan Kolbäck 4 282   
8 Näslundskolan 4 265   
9 Nibbleskolan 4b 263   
9 Tuppkärrsskolan 4:2 263   
11 Bäckhammarskolan 4 231   
12 Nibbleskolan 4c 210   
De 8 första klasserna vidare till länsfinalen 30/3