Bestämmelser för U-Schacks distriktsserie Regelverket följer SSF:s regler med följande ändringar/tillägg: