Arosträffen VGP1

  

Tävlingen ingår i Västmanlands GP och är öppen för alla skolungdomar.

   

Arrangör:

Västerås Schackklubb och Västmanlands Schackförbund(U-Schack)

Tid:

Lördagen den 13 november kl 09.30.
OBS!: Man måste vara på plats senast kl. 09.30 för att vara säker på att få delta.

Spellokal:

Ljushallen Rudbeckianska Gymnasiet Västerås.

Tävlingsform:

6 eller 7 ronder Monrad eller Berger beroende på deltagarantal.

Betänketid:

15 minuter/spelare och parti.

Poängberäkning:

1 för förlust, 2 för remi och 3 för vinst

Klasser:

HG = Högstadiet/Gymn., M = Mellan, L = Låg eller yngre
Det är spelarens födelseår som avgör klasstillhörighet.
Om en yngre spelare vill delta i äldre klass måste detta meddelas i förväg till tävlingsansvarig.

Priser:

Alla får pris!

Förtäring:  

Försäljning i spellokalen. Smörgåsar dricka godis m.m.

Startavgift:

30 kr/spelare betalas på plats före tävlingsstart.
Vi är tacksamma för jämna pengar. Även SWISH går bra.

GP

Tävlingen är den första deltävlingen i Västmanlands GP.

Förhandsanmälan:

senast torsdagen den 11/11 via webbformulär (nås även från U-Schacks hemsida www.u-schack.se).
Vid frågor om anmälan eller tävlingen kontakta tävlingsansvarig.
(Namn, födelseår, och schackklubb ska uppges i mejlet)

Tävlingsansvarig:

Martin Orell

Mob: 0730 61 11 86
e-mail:
 martin.orell92@gmail.com

Spelet startar så snart lottningen är klar.
Prisutdelning efter spelets slut ca: 14.00

   

Välkomna!